น้ำเห็ดหลินจือมัชโช สูตรคลาสสิก

วิธีใช้      :  ดื่มวันละ 1-3 ขวด หรือ ระหว่าง/หลังออกกำลังกาย

                เพื่อความสดชื่น เสริมพลังร่างกาย และ สมรรถนะ             

ปริมาณ    :  (ก) 1 ขวด (230 ซีซี.)

                  (ข) 1 แพค (6 ขวด)

                  (ค) 1 กล่อง (4 แพค หรือ 24 ขวด)

ราคา       :    (ก) ขวดละ 95 บาท

                  (ข) แพคละ 495 บาท 

                  (ค) กล่องละ 1,800 บาท  

 
PHOTO PRODUCT SIZE PRICE / UNIT QUANTITY ADD TO CART
Bottle 230 cc. ฿95.-
Pax (6 Bottles) ฿495.-
Box (4 Paxes or 24 Bottles) ฿1,800.-
Set 2 Box (8 Paxes or 48 Bottles) ฿2,736.-