งานออกบูธแสดงสินค้า เวลา 08.00-17.00 น. ณ สวนละไม จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.59 เป็นต้นไป